1. Nationality: China
  2. Weapon: Sheery’s dart
  3. Achievement:

    2012 HongQi cup National Darts Open (Hei Longjiang) Women’ Soft tip Single (Runner’s up)

    2007 The 9th National Darts Open Championship Women’ Steel tip Single (The third place)

    2006 The 8th National Darts Open (Da Lian) Women’ Soft tip Single (Champion)

    2012 National Darts Tournament Women’ Steeltip Single (The third place)